Naujienos

archyvas

2017-03-24

Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fakultete kovo 23 d. vyko II respublikinė praktinė studentų konferencija „Imitacinės bendrovės: teorijos ir praktikos dermė“, kurioje dalyvavo studentai iš Panevėžio, Utenos ir Vilniaus kolegijų.  Profesines mokyklas atstovavo tik mūsų mokyklos  IB „Vigora“ darbuotojai (būsimieji logistai ekspeditoriai), todėl mūsų pranešėjams (326 grupės mokinėms Auksei Dambrauskaitei, Justinai Kupčinskaitei, Rusnei Rakovskytei, Martai Urbanovičiūtei)  buvo savotiškas iššūkis atlaikyti konferencijos dalyvių klausimus bei galimybė dalyvauti debatuose.

2017-01-25

2017 m. sausio 24 d. Imitacinės bendrovės „Vigora“ darbuotojai dalyvavo Vilniaus kooperacijos kolegijos renginyje „Inovatyvus verslas“, kurio metu kolegijos studentai pravedė inovatyvias verslo modeliavimo pratybas.  Pagrindinis renginio tikslas – skatinti studentų bei mokinių verslumą, suteikti žinių ir praktinių įgūdžių norintiems kurti ar plėtoti savo verslą. Tai renginys apie verslo galimybes ir sėkmę, šaunias idėjas ir motyvaciją, pozityvius darbus ir drąsų mąstymą.

2017-01-20

IB „Vigora“ darbuotojai (būsimieji logistai ekspeditoriai) dalyvavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto renginyje - RINKODAROS DIENOS.

Verslo vadybos fakulteto studentai viešai pristatė savo sukurtas originalias ir praktiškai pritaikomas rinkodaros idėjas. Studentai prieš tai atliko rinkodaros tyrimus ir įvertino siūlomo produkto/paslaugos paklausumą, skaičiavo būtiną biudžetą ir numatė efektyviausias savo idėjos įvedimo į rinką ar žinomumo didinimo priemones. Tai – puiki galimybė studentams parodyti savo kūrybiškumą, verslumą, originalumą, verslo dalykų išmanymą.

2017-01-19

"Verslumo gebėjimų įtaka profesiniam kryptingumui ir karjerai"

Imitacinės bendrovės „Vigora“ darbuotojai (būsimieji logistai ekspeditoriai) dalyvavo Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, IB „Gija“ organizuotoje mokinių mokslinėje praktinėje konferencijoje "Verslumo gebėjimų įtaka profesiniam kryptingumui ir karjerai" ir skaitė pranešimus.

316 grupės mokinė Jolanta Urbanovič konferencijos dalyvius supažindino su IB „Vigora“ veikla, pirminių verslumo įgūdžių ugdymu. Verslus žmogus turi turėti ne tik žinių apie verslą, jo prigimtį, darbo ypatumus, bet ir tam tikrus gebėjimus, kurie padėtų jam suprasti verslo specifiką bei padėtų prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos.

2016-11-25

Iki 2016 metų „Vigora“ vadinta VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA, o įstojus į Lietuvos imitacinių bendrovių asociaciją (LIBA) – IMITACINĖ BENDROVĖ „Vigora“ (IB „Vigora“). Tai verslo mokymo tikslais nuolat veikianti bendrovė, veiklą vykdanti uždarame imitacinių bendrovių pasauliniame tinkle. Ši bendrovė yra praktinio mokymo priemonė ir vieta jos praktikantams dirbti ir mokytis. Jai vadovaujama kaip tikrai verslo įmonei su realia jos verslo vystymo tvarka, produktais ir paslaugomis, naudojant visus dokumentus, procedūras ir programas, kurių reikia norint valdyti verslą, laikantis nacionalinių ekonomikos taisyklių ir teisės aktų, tačiau nenaudojant realių pinigų ir prekių. Taip lavinami įgūdžiai, kuriuos turėdami praktikantai įgyja daugiau galimybių įsidarbinti.

[Archyvas]

>>> Veikla